k2a

kopecký

kladiva

architekti

luxusní domy

luxusní život

Tři hmoty, tři úrovně. Vila s prvky raumplanu.
Funkcionalistický bungalov s futuristickou hliníkovou fasádou.
Reprezentativní luxusní vila ve funkcionalistickém stylu se střešní terasou.
úvodní
konzultace
zdarma

Před zahájením naší spolupráce je velmi důležitá osobní schůzka, na které si řekneme, co je možné na Vámi zvoleném pozemku stavět, upozorníme na omezení, možná úskalí a uvědomíme si možnosti a přednosti pozemku. Pobavíme se o konkrétních službách, které Vám můžeme nabídnout, jejich cenách a termínech.

architektonická
studie
od 35.000,-

Právě architektonická studie je to, co odlišuje individuální projekt domu od typového projektu. Je nejdůležitějším krokem k vytvoření projektu Vašeho domu. Na základě Vašich představ, estetického cítění a požadavků vytváří architekti koncept s ohledem na přednosti a nevýhody daného pozemku a bezprostředního okolí. Čím více nám toho povíte, tím více bude navržený dům o Vás a méně o Vašich architektech.

Finální architektonická studie obsahuje: realistické vnitřní a vnější vizualizace, půdorysy se základními rozměry a plochami, situaci stavby na pozemku vč. Přístupu, parkování, bazénu apod., odhad nákladu stavby metodou obestavěného prostoru, základní informace o materiálech.

Projekt vila-s-prvky-raumplanu obrázek vila-s-prvky-raumplanu-107 Projekt vila-s-prvky-raumplanu obrázek vila-s-prvky-raumplanu-108 Projekt vila-s-prvky-raumplanu obrázek vila-s-prvky-raumplanu-106 Projekt vila-s-prvky-raumplanu obrázek vila-s-prvky-raumplanu-105 Projekt vila-s-prvky-raumplanu obrázek vila-s-prvky-raumplanu-102 Projekt vila-s-prvky-raumplanu obrázek vila-s-prvky-raumplanu-104 Projekt bungalov obrázek bungalov-104 Projekt bungalov obrázek bungalov-103 Projekt bungalov obrázek bungalov-102 Projekt bungalov obrázek bungalov-105 Projekt bungalov obrázek bungalov-106 Projekt bungalov obrázek bungalov-108 Projekt bungalov obrázek bungalov-109 Projekt bungalov obrázek bungalov-107 Projekt luxusni-vila obrázek luxusni-vila-103 Projekt luxusni-vila obrázek luxusni-vila-104 Projekt luxusni-vila obrázek luxusni-vila-105 Projekt luxusni-vila obrázek luxusni-vila-102 Projekt luxusni-vila obrázek luxusni-vila-108 Projekt luxusni-vila obrázek luxusni-vila-106 Projekt luxusni-vila obrázek luxusni-vila-107 Projekt dvougeneracni-dum obrázek dvougeneracni-dum-106 Projekt dvougeneracni-dum obrázek dvougeneracni-dum-103 Projekt dvougeneracni-dum obrázek dvougeneracni-dum-104 Projekt dvougeneracni-dum obrázek dvougeneracni-dum-105 Projekt dvougeneracni-dum obrázek dvougeneracni-dum-102 Projekt luxusni-rozlehla-vila obrázek luxusni-rozlehla-vila-103 Projekt luxusni-rozlehla-vila obrázek luxusni-rozlehla-vila-104 Projekt luxusni-rozlehla-vila obrázek luxusni-rozlehla-vila-105 Projekt luxusni-rozlehla-vila obrázek luxusni-rozlehla-vila-102 Projekt luxusni-rozlehla-vila obrázek luxusni-rozlehla-vila-106 Projekt luxusni-rozlehla-vila obrázek luxusni-rozlehla-vila-107
dokumentace pro
územní řízení
od 25.000,-

V územním řízení stavební úřad rozhodne, zda takto navržený dům může být na daném pozemku postaven. Jedná se o posouzení souladu navržené stavby s územním plánem dané lokality a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Tato dokumentace není vždy nezbytně nutná a někdy lze spojit územní řízení se stavebním řízením.

Dokumentace pro územní řízení (DUR) v zákonem stanoveném rozsahu obsahuje: průvodní a technickou zprávu, stavební výkresy, situaci (umístění stavby na pozemku, připojení na dopravní a technickou infrastrukturu).

dokumentace pro územní řízení
dokumentace pro
stavební povolení
od 60.000,-

V rámci stavebního řízení vydá stavební úřad povolení ke stavbě na základě této dokumentace (DSP). Podrobnost zpracování je dána vyhláškou, jsou jasně vyznačeny velikosti, rozměry, stavební materiály a hlavní konstrukce a technologie. Úřad zkoumá soulad dokumentace s normami a technickými požadavky na stavby. Nejedná se o dokumentaci k realizaci stavby. Na základě této dokumentace se zpracovává položkový rozpočet.

Dokumentace v zákonem daném rozsahu obsahuje: průvodní a technickou zprávu, situační výkresy, stavební výkresy, technické prostředí staveb (vodovod, kanalizace, vytápění, elektro), projekty přípojek na veřejné sítě, PBŘ požárně bezpečnostní řešení, PENB průkaz energetické náročnosti budovy.

dokumentace pro stavební povolení
dokumentace pro
provádění stavby
od 90.000,-

Tato dokumentace je určena pro samotnou výstavbu a není povinná pro získání stavebního povolení. Projektant zpracuje všechny potřebné výkresy a detaily ve velmi podrobném měřítku. Výkresy jsou určeny pro stavební firmy a řemeslníky provádějící stavbu, jsou tedy rozděleny dle profesí např. na zednické konstrukce, tesařské konstrukce, betonové konstrukce apod. Kreslí se detaily důležitých míst, které vyžadují kvalitní realizaci (detaily s izolacemi, styk vodorovných a svislých konstrukcí apod.)

Dokumentace zajistí hladký průběh realizace a minimalizuje chybná řešení.

dokumentace pro provádění stavby
inženýrská
činnost
od 30.000,-

Zjednodušeně řečeno – jedná se o získání stavebního povolení. K získání povolení stavby se ovšem váže značné množství byrokratických kroků, o které se za Vás postaráme. Rozsah této činnosti není pevně daný, záleží na lokalitě, stavebním úřadu, územním plánu atd. Zajistíme stanoviska dotčených orgánů státní správy, koordinaci požadavků dotčených orgánů s projektovou dokumentací, povedeme jednání se správci sítí a komunikací, souhlasy majitelů sousedních pozemků s plánovanou výstavbou, zastoupíme stavebníka v jednání se stavebním a katastrálním úřadem, zařídíme změny v katastru atd.