k2a

Kopecký Kladiva architekti

Služby

Projděte si, čím se zabýváme

úvodní konzultace

zdarma

Úvodní konzultace
Před zahájením naší spolupráce je velmi důležitá osobní schůzka, na které si řekneme, co je možné na Vámi zvoleném pozemku stavět, upozorníme na omezení, možná úskalí a uvědomíme si možnosti a přednosti pozemku. Pobavíme se o konkrétních službách, které Vám můžeme nabídnout, jejich cenách a termínech.

architektonická studie

od 30 000 Kč

Architektonická studie
Je nejdůležitějším krokem k vytvoření takového projektu, který splní Vaše očekávání a všechny potřeby. Na základě Vašich představ, estetického cítění a požadavků vytváří architekti koncept s ohledem na přednosti a nevýhody daného pozemku a bezprostředního okolí. Čím více nám toho povíte, tím více bude navržený dům pro Vás. Studii zpracováváme v postupných variantách až k ideálnímu výsledku.

dokumentace pro územní řízení

od 40 000 Kč

Dokumentace pro územní řízení
Většinou se zpracovává pro větší stavební záměry, RD se běžně povolují v rámci společného řízení. V územním řízení stavební úřad rozhodne, zda takto navržený dům může být na daném pozemku postaven (velikost, vzhled, tvar) a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

dokumentace pro stavební povolení

od 60 000 Kč

Dokumentace pro stavební povolení
Případně dokumentace pro společné územní a stavební řízení. Podrobnost zpracování je dána vyhláškou, jsou jasně vyznačeny velikosti, rozměry, stavební materiály a hlavní konstrukce a technologie. Nejedná se o dokumentaci k realizaci stavby. Na základě této dokumentace vydává stavební úřad stavební povolení a lze přistoupit k realizaci.

dokumentace pro provádění stavby

od 90 000 Kč

Dokumentace pro provádění stavby
Tato dokumentace je určena pro samotnou výstavbu a není povinná pro získání stavebního povolení. Projektanti specialisté zpracují jednotlivé části stavby a detaily ve velmi podrobném měřítku (stavební a statická část, zdravotechnika, vytápění, elektřina, krov, podrobný položkový rozpočet a výkaz výměr a další). Dokumentace zajistí hladký průběh realizace a minimalizuje chybná řešení a především vícenáklady během stavby.

inženýrská činnost

od 30 000 Kč

Inženýrská činnost
Jedná se o získání stavebního povolení. K získání povolení stavby se ovšem stále ještě váže značné množství byrokratických kroků, o které se za Vás postaráme. Rozsah této činnosti není pevně daný, záleží na lokalitě, stavebním úřadu, územním plánu atd. Zajistíme stanoviska dotčených orgánů, koordinaci požadavků s projektovou dokumentací, povedeme jednání se správci sítí a komunikací, zastoupíme stavebníka v jednání se stavebním a katastrálním úřadem, zařídíme změny v katastru atd.

O nás

Přečtěte si náš příběh

Jsme architektonická kancelář působící v České republice od roku 2013. Doposud jsme realizovali širokou škálu projektů, sahajících od malých přístaveb až po rozsáhlé stavby. Naše portfolio tvoří více než 300 projektů, zahrnující jak soukromé zakázky, tak veřejné budovy a občanskou vybavenost. Máme bohaté zkušenosti v návrhu a realizaci různých typů staveb.

Mezi naše významné projekty se řadí horské apartmánové domy v KRNAP, městské komunitní centrum, veřejný městský park, mateřské školy,  bytové domy a další.

Nejčastěji a s největším nadšením se však věnujeme navrhování právě rodinných domů. Každý dům, který vytváříme, je unikátní a odpovídá potřebám a vkusu našich klientů. Naše práce zahrnuje celý proces vzniku stavby, od studie až po kolaudaci.

Pokud Vám nevyhovují typové projekty a hledáte střih na míru, neváhejte se objednat do našeho architektonického salónu.

Reference

Prohlédněte si naši práci

Náš tým

Seznamte se

Ing. Arch. Jiří Kopecký

Ing. Arch. Aleš Kladiva

Ing. Martin Wünsche

 • ČKAIT: 0012981
  projektant statika
  a dynamika staveb

Ing. Radomír Baršč

 • ČKAIT: 1202067

 • projektant vytápění,
  vzduchotechnika,
  zdravotechnika,
  chlazení

Kryštof Kopecký

 • hlavní projektant, stavební část, koordinace profesí

Christopher Jaroš

Jan Bauer

Martin Škrabal

Kontakt

Napište nám